برنامه دوره های دیدن/برفراززندگی/سفرقهرمانی (شهریور الی آبان 98)

? ?? کارگاه دیدن 538 ? ??

✅ مشهد (دوره یک روزه ی دیدن)
?برگزاری: 29 شهریور
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

? ?? کارگاه دیدن 539 ? ??

✅ کرمان
?برگزاری : 27 الی 29 شهریور
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

? ?? کارگاه دیدن 540 ? ??

✅ شیراز
?برگزاری: 10 الی 12 مهر
?راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

? ?? کارگاه دیدن 541 ? ??

✅ مازندران
?برگزاری : 10 الی 12 مهر
?راهنمایی و ثبت‌نام :
0911 443 5141

? ?? کارگاه دیدن 542 ? ??

✅گیلان
?برگزاری : 17 الی 19 مهر
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

? ?? کارگاه دیدن 543 ? ??

✅ اهواز
?برگزاری: 17 الی 19 مهر
?راهنمایی و ثبت‌نام :(دفتر تهران)
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲
راهنمای اهواز
خانبابایی

0915 111 5173

? ?? کارگاه دیدن ? ??

✅ تهران
?برگزاری : 17 الی 19 مهر
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

? ?? کارگاه دیدن ? ??

✅ کرج
?برگزاری : 8 الی 10 آبان
?راهنمایی و ثبت نام:

09101508729
02632570472-3

? ?? کارگاه دیدن ? ??

✅ بوشهر
?برگزاری : 8 الی 10 آبانماه
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

یا مراجعه به آیدی های زیر ????

? لینک گروه آشنایی با دیدن :

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

???برفراز زندگی ???

✅ بندرعباس
?برگزاری : 15 شهریور
?مدرس : استاد افسانه سلیمی
?راهنمایی و ثبت نام:

۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷
‌‌‌
???سفرقهرمانی بوشهر???

✅ بوشهر
?برگزاری:۲۲شهریور
?مدرس:استاد افسانه سلیمی
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳